Know Where You Stand
with your first appointment FREE
|
Solicitor

Helen Le

Luật sư Helen (Hương) Lê tốt ngiệp cử nhân tại trường Đại Học La Trobe và nhận bằng tốt nghiệp hành nghề luật sư tại Leo Cussen Centre for Law. Cô nói được thông thạo cả tiếng Anh và tiếng Việt.

Trước khi gia nhập Pearsons Lawyers, Helen từng làm luật sư biện hộ hình sự, xuất hiện thường xuyên tại tất cả các Tòa sơ thẩm tiểu bang Victoria (Magistrates’ Court) và Tòa án quận Victoria (County Court). Bên cạnh các vấn đề tội phạm hàng ngày, cô ta cũng có kinh nghiệm về lệnh can thiệp bạo lực gia đình, đại diện nộp đơn và người bị cáo. Công việc của cô bao gồm việc nộp đơn thay đổi lệnh và kháng cáo các quyết định sẽ được xét xử tại Tòa County Court.

Cô ta đã có hợp tác với Hội Phụ Nữ Việt Úc, cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý và đại diện cho cộng đồng Việt tại Úc. Vì cô ta đã từng làm việc với rất nhiều thân chủ khác nhau, Helen nhận ra tầm quan trọng của việc giao tiếp thường xuyên với thân chủ của mình để đảm bảo họ được thông báo và nhận thức được những gì đang xảy ra với vấn đề của họ ở mỗi giai đoạn tố tụng.

Luật sư Helen rất xem trọng nhu cầu làm cho thân chủ cảm thấy thoải mái và dễ chịu khi giao tiếp với luật sư của họ và tự hào về việc lắng nghe cẩn thận nhu cầu của thân chủ và mang lại kết quả tốt nhất phù hợp với trường hợp của họ.

Qualifications & Memberships

  • Bachelor of Law
  • Graduate Diploma of Legal Practice
  • Member of the Law Institute of Victoria
  • Admitted to practice in the Supreme Court of Victoria
  • Admitted to practice in the High Court of Australia

Helen graduated from La Trobe University and obtained her Graduate Diploma in Legal Practice at Leo Cussen Centre for Law. Helen is bilingual and fluent in both English and Vietnamese.

Before joining Pearsons Lawyers, Helen has experience working as a Criminal Defence Lawyer, appearing regularly in all Victorian Magistrates’ Court and the County Court of Victoria. Aside from her every day criminal matters, she has expertise in Family Violence Intervention Orders acting for both applicants and responses. Her work includes applying for variations and appealing to decisions to be heard in the County Court.

She has worked closely with the Australian Vietnamese Women Associates, providing legal advice and representation to the Vietnamese community.  Having worked with minority groups and vulnerable clients, Helen recognises the importance of communicating effectively to her clients to ensure they are informed and aware of what is happening with their matter at each stage of proceedings. 

Helen appreciates the need to make clients feel comfortable and at ease when communicating with their solicitor and prides herself on listening carefully to client’s needs and delivering the best outcome suited to their case.

Qualifications & Memberships

  • Bachelor of Law
  • Graduate Diploma of Legal Practice
  • Member of the Law Institute of Victoria
  • Admitted to practice in the Supreme Court of Victoria
  • Admitted to practice in the High Court of Australia
Deborah Sim