Know Where You Stand
with your first appointment FREE
|
Associate Solicitor

Kenny Trần

Kenny đã tốt nghiệp bằng kép về Luật và Thương mại chuyên ngành Tài chính tại Đại học La Trobe.

Trong quá trình học của mình, Kenny đã tình nguyện làm việc tại Whittlesea Community Connections Legal Service để hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề pháp lý của họ. Anh cũng hỗ trợ tại Moonee Valley Legal Service trong vai trò chính sách trong nhóm dự án thuê nhà của họ.

Kenny có kinh nghiệm trong Luật Gia đình, Luật di chúc & di sản, Tố tụng Hình sự và Dân sự. Kenny hiện đang hành nghề độc quyền về luật Gia đình và Luật Bất động sản. Bằng cấp về thương mại của Kenny và hành nghề luật sư nói chung cung cấp cho anh ấy kiến ​​thức nền tảng vững chắc về các vụ án tài chính gia đình.

Tư Cách Thành Viên

 1. Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu
 2. Khóa Lãnh Đạo Hai Nguồn Gốc
 3. Vietnamese Australian Forum (VAF); 
 4. Vietnamese Australian Professionals Network (VAPN); and
 5. Thành viên Hội đồng quản trị với Whittlesea Multicultural Communities Council (WMCC). 

Kenny có thể nói tiếng Việt và quan tâm đến việc thu hẹp các rào cản văn hóa và ngôn ngữ. Kenny là người ủng hộ chủ nghĩa đa văn hóa. 

Sở Thích

Kenny có sở thích năng động như võ thuật. 

Bằng Cấp

 • Cử nhân luật
 • Cử nhân Thương mại (chuyên ngành quản lý Tài chính)
 • Văn bằng Tốt nghiệp về Thực hành Pháp lý
 • Được nhận vào thực tập tại Tòa án Tối cao Victoria
 • Được nhận vào thực tập tại Tòa án Tối cao của Úc

Kenny graduated from a double degree in Law and Commerce majoring in Finance from La Trobe University and completed his practical legal training with College of Law.

During his studies, Kenny volunteered at the Whittlesea Community Connections Legal Service assisting clients to resolve their legal problems. He also assists at Moonee Valley Legal Service in a policy role within their tenancy project team. 

Kenny commenced his practise as a generalist practitioner with experience across Family Law, Wills & Estates, Criminal and Civil Litigation. Kenny currently practises exclusively in Family law and Estate Law. Kenny’s degree in commerce and his practice as a generalist lawyer provides him with a solid background in financial cases. 

Professional Interests and Associations

Kenny is actively involved in the following: 

 1. The Vietnamese Community of Australia Victorian Chapter (VCA VIC);
 2. The Dual Identity Leadership Program (DILP) which is an initiative of the VCA VIC;
 3. Member of the Vietnamese Australian Forum (VAF); 
 4. Member of the Vietnamese Australian Professionals Network (VAPN); and
 5. Board Member of the Whittlesea Multicultural Communities Council (WMCC). 

He is able to communicate in Vietnamese and takes interest in bridging cultural and language barriers. Kenny is an advocate for multiculturalism volunteers in the multicultural space in Victoria. He previously participated in the first pilot of the Intercultural Young Advocacy Leaders (IYAL) program with the Ethnic Communities Council of Victoria (ECCV). 

Interests

Kenny enjoys leisurely activities such as going to the gym and training Brazilian jiu jitsu at his local gym. 

Languages

 • English
 • Vietnamese

Qualifications and Memberships

 • Bachelor of Law
 • Bachelor of Commerce (Financial Management)
 • Graduate Diploma in Legal Practice
 • Admitted to practice in the Supreme Court of Victoria
 • Admitted to practice in the High Court of Australia
Deborah Sim